Důležité, novinky

NOVÉ PLNÉ MOCI K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI

Letos bychom pro vás chtěli zařídit ekolikvidaci úplně komplet. Proto jsou zcela nové plné moci!

 • Plné moci jsou již rozeslané registrovaným závodníkům na mail
 • Plné moci jsou nahrané na závodnickém portálu – možné si stáhnout
 • Plné moci musí být vyplněné a ověřené z majitele uvedeného ve velkém TP na naší společnost.
  To proto, že pro vás budeme zařizovat kompletní vyřazení z evidence vozidel na úřadě
 • Vám po likvidaci pošleme rovnou velký TP se záznamem o likvidaci

Seznam věcí potřebných k likvidaci:

 • Originál velkého TP
 • Plná moc z majitele uvedeného ve velkém TP – nutná ověřená
 • Alespoň jedna SPZ

 Můžou nastat tyto problémy:

 1. SPZ v depozitu:
  • Odevzdáte pouze velký TP a plnou ověřenou moc.
 2. Auto v dědickém řízení
  • Papír o dědickém řízení a plnou moc z dědice na naší společnost.
 3. Již vyplněná jiná plná moc
  • V tomto případě pro Vás nebudeme moci zařídit vyřízení vyřazení vozu z evidence na úřadu.

 • Pokud má vozidlo skleněné střešní okno, musí být z vozu odstraněno a otvor zavařený plechem.
 • Do závodu mohou startovat vozidla pouze s jednou hnanou nápravou. Ne auta 4×4.
 • Jedná se o závod sériových vozů, bez speciálních úprav.
 • V případě odstrojování vozu až na závodišti budou k dispozici kontejnery na tříděný odpad, které je třeba respektovat.
 • V celém podniku je ZÁKAZ vypouštění veškerých ropných produktů.
  Na pronajatém parkovacím místě v depu je povinné pod závodní vozidlo umístit plachtu a jiné ochranné pomůcky (vana o min rozměru 50x80x5cm), které zabrání průsaku těchto látek.
 • Ke startovnému se platí ekologická záloha ve výši 500,-. Tato záloha je vratná v případě, že bude vůz k ekologické likvidaci předán dle požadavků specializované společnosti zprostředkující ekolikvidaci.
  Podmínky pro vrácení zálohy:

  • auto po závodě musí mít baterii (nemusí být funkční)
  • bude mít katalyzátor, pokud je zapsaný v TP   (může se odevzdat při přejímce)
  • neznečištěné pronajaté parkovací místo pro závodní auto
 • Závodní auto určené k ekolikvidaci neslouží po závodě jako odpadkový koš. Nesmí v něm zůstat komunální odpad.
 • Startovné je pro letošní ročník 2018:
CENÍK STARTOVNÉ
ONLINE PŘEDPRODEJ  
startovné s ekologickou likvidací           500 Kč
startovné bez ekologické likvidace        2 000 Kč
ekologická záloha           500 Kč
   
NA MÍSTĚ  
startovné s ekologickou likvidací           700 Kč
startovné bez ekologické likvidace        2200 Kč
ekologická záloha           500 Kč