Důležité, novinky

 • Pokud má vozidlo skleněné střešní okno, musí být z vozu odstraněno a otvor zavařený plechem.
 • Do závodu mohou startovat vozidla pouze s jednou hnanou nápravou. Ne auta 4×4.
 • Jedná se o závod sériových vozů, bez speciálních úprav.
 • V případě odstrojování vozu až na závodišti budou k dispozici kontejnery na tříděný odpad, které je třeba respektovat.
 • V celém podniku je ZÁKAZ vypouštění veškerých ropných produktů.
  Na pronajatém parkovacím místě v depu je povinné pod závodní vozidlo umístit plachtu a jiné ochranné pomůcky (vana o min rozměru 50x80x5cm), které zabrání průsaku těchto látek.
 • Ke startovnému se platí ekologická záloha ve výši 500,-. Tato záloha je vratná v případě, že bude vůz k ekologické likvidaci předán dle požadavků specializované společnosti zprostředkující ekolikvidaci.
  Podmínky pro vrácení zálohy:

  • auto po závodě musí mít baterii (nemusí být funkční)
  • bude mít katalyzátor, pokud je zapsaný v TP   (může se odevzdat při přejímce)
  • neznečištěné pronajaté parkovací místo pro závodní auto
 • Závodní auto určené k ekolikvidaci neslouží po závodě jako odpadkový koš. Nesmí v něm zůstat komunální odpad.
 • Startovné je pro letošní ročník 2017:
CENÍK STARTOVNÉ
ONLINE PŘEDPRODEJ
startovné s ekologickou likvidací           500 Kč
startovné bez ekologické likvidace        2 000 Kč
ekologická záloha           500 Kč
NA MÍSTĚ
startovné s ekologickou likvidací           600 Kč
startovné bez ekologické likvidace        2 100 Kč
ekologická záloha           500 Kč